Plany centralizacji Unii Europejskiej

Debata w Parlamencie Europejskim. Temat? Zmiany w traktatach Unii europejskiej, które mają prowadzić do jej centralizacji. Debatę zakończy jutrzejsze głosowanie


Zobacz więcej