Silna armia

Środki przekazane na obronność to inwestycja w bezcenne bepieczeństwo. W Poniatowej na Lubelszczyźnie powstanie czwarta brygada XVIII. Dywizji Zmechanizowanej. Docelowo stworzy ją sześć tysięcy żołnierzy.


Zobacz więcej