Pomoc uchodźcom

Polacy stale wspierają uchodźców wojennych z Ukrainy, a polskie organizacje udzielają pomocy humanitarnej w krajach ogarniętych wojną. W Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy Caritas organizuje pikniki, koncerty i zbiórki pieniędzy. 


Zobacz więcej