Konkrety Prawa i Sprawiedliwości

Mimo dobrych wyników sondażowych Prawo i Sprawiedliwość nie zwalnia tempa. Poza programem modernizacji blokowisk z wielkiej płyty oraz dalszych inwestycji w mieszkalnictwo partia rządząca zwraca uwagę na pomoc terenom po byłych PGR-ach. Pojawiła się także oferta wzmocnienia zaplecza sportowego.


Zobacz więcej