Koniec z użytkowaniem wieczystym

Reforma, która ma objąć pół miliona firm, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Grunty, na których znajdują się takie podmioty, można będzie przekształcić z użytkowania wieczystego we własność. Umożliwią to nowe regulacje, które dziś przyjął rząd


Zobacz więcej