Węgla w bród

1,5 miliona ton węgla w obecnym okresie grzewczym już trafiło do polskich gospodarstw domowych. W Polsce węgla nie brakuje, ani nie ma zwiększonego zapotrzebowania na ten surowiec - ogłasza Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewniając, że węgiel, którego nie odbiorą mieszkańcy, gminy będą mogły odkupić na własne potrzeby.


Zobacz więcej