Zamrożone ceny gazu

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zamrażający ceny gazu już w Sejmie. W przyszłym roku odbiorcy kupią gaz za cenę nie wyższą niż obecna, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensatę. To kolejne działania osłonowe podjęte po to, by zapobiec wzrostom cen surowców. Wcześniej ustanowiono maksymalny limit cen prądu i przyznano dodatek węglowy


Zobacz więcej