Niskie bezrobocie

Polepszają się warunki dla pracowników na polskim rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu jest najniższa od 32 lat. Stopa bezrobocia wynosi 4,9 procent.

Zobacz więcej