Umowa Partnerstwa

Polska uzyska ponad 76 miliardów euro z unijnych środków - zapowiedział premier po spotkaniu z unijną komisarz do spraw spójności i reform. Jej zdaniem przyjęcie nowej Umowy Partnerstwa dla Polski jest momentem historycznym.

Zobacz więcej