Klimat Tuska

Kosztowne, zaostrzone cele klimatyczne Komisji Europejskiej. Według szacunków ekonomistów Pekao S.A. dla polskiej gospodarki pakiet Fit for 55 będzie oznaczać 860 miliardów złotych dodatkowych wydatków. Z rządu słychać głos, że to nie do udźwignięcia.

Zobacz więcej