Ochrona wschodniej granicy

Każdy cudzoziemiec zatrzymany po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski i objęty czasowym zakazem wjazdu do państw strefy Schengen. To uchwalone przez Sejm przepisy, które mają pomóc rozwiązać kryzys migracyjny.

Zobacz więcej