Transformacja po łódzku

Autor planu transformacji gospodarczej Leszek Balcerowicz gratuluje Łodzi sukcesu, którym ma być udane wdrożenie jego planu 30 lat temu. Zdziwiło to związkowców, samorządowców i ekonomistów, którzy mówią, że Łódź ucierpiała na planie Balcerowicza jak żadne inne miasto.

Zobacz więcej