Reforma sądownictwa

Pytanie o przyszłość Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jej celem, jak zakładała reforma sądownictwa, miało być pociąganie do odpowiedzialności sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych łamiących prawo. Chciałbym zaproponować jej reformę mówi premier.

Zobacz więcej