Ustawa medialna

Nowelizacja ustawy medialnej, którą posłowie mają zająć się na kolejnym posiedzeniu sejmu. Projekt zakłada, że koncesję na nadawanie mógłby zdobyć w Polsce podmiot zagraniczny z terenu europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale pod warunkiem, że nie należy do innego, większego nadawcy spoza tego obszaru.

Zobacz więcej