Służby w akcji

Wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - te formacje wzięły dziś udział we wspólnych ćwiczeniach Dragon21 w Polsce.

Zobacz więcej