Święto Konstytucji 3 Maja

Regulowała prawa i obowiązki oraz zasady organizacji władzy państwowej - wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Była drugą na świecie, po obowiązującej do dziś amerykańskiej ustawie zasadniczej. 230 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Z tej okazji dziś odbyło się polsko-litewskie Zgromadzenie Parlamentarne. A prezydenci 5 państw regionu przyjęli w Zamku Królewskim wspólną deklarację.

Zobacz więcej