Dobra kondycja polskiej gospodarki

Będą kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, między innymi w spłacie kredytów i w postępowaniach z dłużnikami. Kolejne propozycje rządu zbiegają się z analizami ekonomistów na temat bezrobocia. Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że zwolnienia będą, ale znacznie mniejsze niż wskazywały na to szacunki z początku kwietnia.

Zobacz więcej