Głosowanie korespondencyjne przyjęte

Sejm przyjął zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość ustawę, umożliwiającą przeprowadzenie majowych wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Termin wyborów na razie pozostaje niezmieniony, ale ustawa pozwalała marszałek Sejmu przesunąć go o tydzień lub dwa.

Zobacz więcej