Procedury w czasie epidemii

Egzamin z narodowej kwarantanny Polacy zdają na piątkę z minusem. Ten minus - to przypadki łamania zakazów i ograniczeń. Policja kieruje do sadu wnioski o ukaranie tych, którzy urządzili sobie alkoholowe libacje w samochodzie.

Zobacz więcej