Reforma Sądownictwa

Uniwersytet Szczeciński unieważnił postępowanie dyscyplinarne wobec profesor Agnieszki Popieli, która pierwsza powiedziała o przyjęciu łapówki przez marszałka Tomasza Grodzkiego. Po kolejnych pacjentach mówiących to samo, marszałek Senatu mówi, że sprawy kieruje do sądów. A sądami, kierowany przez marszałka Senat, zajmie się jeszcze w tym tygodniu

Zobacz więcej