Polskie misje wojskowe

Ochrona ludności cywilnej oraz zapobieganie przemytowi broni i materiałów wybuchowych - to zadania pokojowej misji ONZ w Libanie. Polskich żołnierzy, którzy służą w tym newralgicznym miejscu świata odwiedził minister obrony narodowej.

Zobacz więcej