Kongres Ekonomistów Polskich

"Powoli wychodzimy z pułapki średniego poziomu rozwoju" - powiedział premier podczas kongresu "Ekonomiści dla Rozwoju". Premier wskazał, że w tym procesie niezbędna jest współpraca między państwem i rynkiem, a ta współpraca jest możliwa, jeśli instytucje państwowe działają sprawnie.

Zobacz więcej