Niepełnosprawny przed sądem

Niepełnosprawny czołgający się do sędziowskiego stołu w czasie rozprawy? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak wydarzyło się naprawdę. W Polsce. W łódzkim Sądzie Okręgowym. Za poniżające, uchybiające ludzkiej godności postępowanie wobec oskarżonego, wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch sędzi - Joanny K. i Agnieszki S.

Zobacz więcej