Czy TSUE ma powód?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zajął się pytaniami prejudycjalnymi Sądu Najwyższego. Dotyczą reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, choć wiele jest już nieaktualnych. Wystąpienie przez Trybunałem polskich przedstawicieli trwało ponad 7 godzin. Opinia w maju.

Zobacz więcej