Kontrowersje wokół decyzji Parlametu Europejskiego

Parlament Europejski poparł zmiany zakładające powiązanie budżetu unijnego ze stanem praworządności w kraju członkowskim. Głosowanie nad tym pomysłem podzieliło polskich europosłów i choć przepisy na ten moment nie wchodzą w życie już wywołują kontrowersje wśród prawników i ekonomistów

Zobacz więcej