Zeznania byłego komendanta CBŚP w sprawie afery VAT

Procedury związane z udostępnieniem funkcjonariuszom prowadzącym postępowania danych objętych tajemnicą skarbową trwały co najmniej miesiąc - tłumaczył w piątek przed komisją śledczą ds. VAT b. komendant CBŚP Igor Parfieniuk

Zobacz więcej