Dialog Polska - Niemcy

To była o była krótka, symboliczna i ważna wizyta, bo oba kraje deklarują zbliżenie stanowisk i współpracę przy reformie Unii Europejskiej

Zobacz więcej