Pielgrzymka trzeźwości

O siłę do walki z nałogiem i o trzeźwość. Nie tylko swoją, ale całego narodu. To intencje pielgrzymów którzy przez dwa dni modlili się na Jasnej Górze w ramach Narodowej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości.

Zobacz więcej