Czemu służą fundacje ?

Z konta stołecznego ratusza płynęły pieniądze na Fundację, w której radzie fundatorów przewodniczy były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Informacje o wydatkowaniu pieniędzy przez urząd zostały ujawnione na jednym z portali internetowych.

Zobacz więcej