Romskie ofiary Treblinki

Większość Romów była mordowana od razy po przybyciu do obozu, pozostali pracowali - na śmierć. Dziś w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych tam w czasie II wojny światowej Romów. W miejscu rozstrzelania części z nich, na terenie byłego karnego obozu pracy odsłonięto pomnik - kamień upamiętniający romskie ofiary Treblinki.

Zobacz więcej