Ciąża bez konfliktu

Występuje raz na tysiąc ciąż, ale kiedy już się zdarzy jest zabójczo groźny. Konflikt płytkowy może prowadzić do mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki a, anawet śmierci dziecka w łonie matki. Wcześnie wykryty jest całkowicie uleczalny , trzeba się tylko zbadać. Bezpłatne badania oferuje Instytut Hematologii w Warszawie, krew do badania można oddać w całym kraju.

Zobacz więcej