Zatrute na autyzm

Brak mowy, powtarzalne zachowania, słaby kontakt wzrokowy - to pierwsze objawy Autyzmu. Liczba dzieci, dotkniętych tą chorobą w ciągu ostatnich siedmiu lat podwoiła się! To badania amerykańskich naukowców, potwierdzone przez polskich specjalistów. Coraz więcej przyczyn znajdują oni w toksynach, w chemikaliach, obecnych w powietrzu i żywnści. Narażone na zatrucie są już dzieci w życiu płodowym i w pierwszych miesiacach życia.

Zobacz więcej