Tezy a życie

Awaryjny rurociąg na Wiśle, zbudowany przez państwo, działa i trudno oprzeć się wrażeniu, że jeśli chodzi o reakcje władz Warszawy, to skala problemu je jednak przerosła. To skłania do postawienia pytań o zasadność tzw. 21 tez postawionych niedawno przez niektórych samorządowców.

Zobacz więcej