Test rurociągu

Trwają ostatnie testy przed uruchomieniem awaryjnego rurociągu, łączącego lewy brzeg Wisły z oczyszczalnią "Czajka". Jego zadaniem będzie zablokowanie spływu ścieków do Wisły. Rurociąg ma zostać uruchomiony jutro rano.

Zobacz więcej