Mur, który runął

58 lat - dokładnie tyle mija od rozpoczęcia budowy Muru Berlińskiego, który stał się symbolem podziału świata na dwa wrogie systemy i strefy wpływów. Mur podzielił nie tylko Europę, ale również rodziny i przyjaciół.

Zobacz więcej