Strategiczny przekop

Zakończyła się wycinka drzew pod przekop Mierzei Wiślanej. To pierwszy etap inwestycji, którą mocno interesuje się Komisja Europejska. Ale jak zapewnia minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, projekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Zobacz więcej