Polska najbardziej prospołecznym państwem

W Polsce spada liczba dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To wyniki badań Eurostatu. Najlepsze w historii naszego kraju. Polska otrzymała też dobre notowania za politykę socjalną. Organizacja OXFAM uznała Polskę za światowego lidera pod względem wydatków społecznych. Między innymi za program 500+.

Zobacz więcej