Prezydent o potrzebie reformy sądownictwa

Pytania Sądu Najwyższego wpłynęły już do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie wydaje - na tym etapie - komentarza . Jest za to komentarz prezydenta. Andrzej Duda nie ma wątpliwości, że zawieszenie przez sędziów przepisów dotyczących ich przechodzenia w stan spoczynku jest nie do obrony.

Zobacz więcej