Opozycyjne kadry

Po południu Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania o praworządność w Polsce. Chodzi m.in o zasady niezależności i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego.

Zobacz więcej