Odprawa Sił Zbrojnych

Nowa strategia obronna, zwiększanie obecności wojsk NATO w Polsce i dalsza modernizacja armii. To najważniejsze zagadnienia, które omówili przedstawiciele kierownictwa MON z prezydentem podczas odprawy sił zbrojnych.

Zobacz więcej