Chemiczna bomba zegarowa

Substancje ropopochodne, farby i rozpuszczalniki. To chemikalia, które zamiast do utylizacji - trafiły na nielegalne składowisko w Zwierciu. Proceder stał się źródłem utrzymania przestępców - kosztem środowiska i zdrowia ludzi.

Zobacz więcej