Reforma sądownictwa

Domaganie się, by władza sądownicza nie podlegała ocenom i krytyce, to nieuzasadnione roszczenie - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego, odbierając tytuł "Człowieka Wolności" przyznawany przez tygodnik "Sieci". Julia Przyłębska podkreślała, że zmiany w sądownictwie były konieczne, do czego jeśli trzeba, będzie przekonywać na arenie europejskiej.

Zobacz więcej