Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

W Zamku Królewskim wręczono tytuły "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Otrzymują je osoby, które w czasie Holocaustu z narażeniem życia i bezinteresownie niosły pomoc prześladowanym Żydom. Medale odebrały rodziny.

Zobacz więcej