Zatrzymanie byłego szefa SKW

Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Piotr Pytel zatrzymany. Do tej pory ciążył na nim zarzut przekroczenia uprawnień przez podjęcie kontaktów z rosyjską FSB. Jednak trwające w prokuraturze przesłuchanie może jeszcze ciężar tego zarzutu zmienić. Generał nie przyznaje się do winy.

Zobacz więcej