Odzyskane dzieci z niemieckiego Jugendamtu

Wracamy do tragedii polskich rodzin, mieszkających w Niemczech, którym tamtejszy urząd Jugendamt pod byle pretekstem odbiera dzieci. Jeden z takich dramatów doczekał się szczęśliwego końca. Mieszkająca w Berlinie Polka, dzięki interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie odzyskała troje swoich dzieci.

Zobacz więcej