Uhonorowani za ratowanie Żydów

Choć już za próbę uratowania jednego życia w okupowanej przez Niemców Polsce groziła kara śmierci i to dla całej rodziny oni uratowali setki żydowskich żyć. "Nasz naród został tutaj ocalony przez wspaniałych, pięknych bohaterów" - mówił rabin Szalom Ber Stambler.

Zobacz więcej