Terytorialsi i rezerwiści

Kolejni żołnierze zasilili szeregi Wojsk Obroty terytorialnej. W Dębicy i Jarosławiu przysięgę złożyło kilkuset ochotników. To początek formowania trzeciej podkarpackiej brygady. Terytorialsi jako odrębny, piąty rodzaj sił zbrojnych zostali powołani z początkiem tego roku i wciąż rosną w siłę.

Zobacz więcej