Kolejni Polacy z tytułem "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata"

Kolejnych dziesięć osób zostało pośmiertnie uhonorowanych medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" przyznawanym przez jerozolimski Instytut Yad Vashem za pomoc udzieloną Żydom podczas II wojny światowej.

Zobacz więcej