SKW zawiadamia prokuraturę

Służba Kontrwywiadu Wojskowego złożyła zawiadomienie do Prokuratury ws. organizacji lotu polskiej delegacji do Smoleńska w 2010 roku. Dokument jest ściśle tajny. Dotyczy m.in współpracy SKW z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa.

Zobacz więcej