List premier do kierowcy seicento

Nadawca: premier Beata Szydło, adresat: Sebastian K. Szefowa rządu napisała list do kierowcy seicento, podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Współczując udziału w tym zdarzeniu, premier zapewniła, że oczekuje od prokuratury równego traktowania obu stron i ubolewa, że sprawa stała się orężem w walce politycznej.

Zobacz więcej